top of page

Haberler

ERP ile Tedarik Zinciri Yönetimi: Satış Verilerinden MRP'ye ve Kapasite Planlamasına Yolculuk

Yazar:

Eren Ağar

ERP ile Tedarik Zinciri Yönetimi: Satış Verilerinden MRP'ye ve Kapasite Planlamasına Yolculuk

Tedarik zinciri yönetimi, günümüz rekabetçi iş dünyasında başarının anahtarıdır. Şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini etkin bir şekilde yönetmesi, müşteri taleplerine hızla cevap verme, stok maliyetlerini düşürme ve üretim verimliliğini artırma gibi önemli avantajlar sağlar. Bu makalede, işletmelerin tedarik zinciri yönetimini daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemlerinin rolünü keşfedeceğiz. Aynı zamanda, ERP ile satış verilerinden MRP'ye (Malzeme İhtiyaç Planlaması) ve kapasite planlamasına olan önemli bağlantıyı vurgulayacağız.


1. ERP ve Tedarik Zinciri Yönetimi: Etkinliğin Temeli Tedarik zinciri yönetimi, tüm işletme süreçlerini içeren karmaşık bir ağdır. Malzeme temini, üretim, stok yönetimi, dağıtım ve müşteri ilişkileri gibi birçok unsuru içerir. Bu nedenle, tedarik zinciri süreçlerini yönetmek için etkili bir araca ihtiyaç vardır. İşte devreye ERP giriyor. ERP, şirket içi tüm süreçleri entegre eden ve verileri bir araya getiren bir yazılım sistemidir. Bu entegrasyon sayesinde, işletmeler tedarik zinciri süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetebilir ve işbirliği yapabilir.


2. Satış Verilerinden MRP'ye: Talep Tahmini ve Malzeme Planlaması ERP sistemi, satış verilerini tedarik zinciri süreçleriyle doğrudan ilişkilendirir. Müşteri taleplerinin zamanında karşılanması için satış tahminleri, satış siparişleri ve müşteri talepleri ERP sistemine entegre edilir. Bu veriler, MRP modülüne aktarılır. MRP, malzeme ihtiyaç planlaması anlamına gelir ve üretim için gerekli malzemelerin ne zaman ve ne kadarının ihtiyaç duyulacağını tahmin eder. Ancak, MRP, üretim kapasitesini göz önünde bulundurmadan hesap yaparsa, birden fazla iş aynı iş merkezinde aynı anda üretiliyor gibi ideal olmayan sonuçlara yol açabilir. İşin bu kısmı içinde üretim çizelgelemesi yapılması gerekmektedir.


3. Kapasite Planlaması ve Üretim Çizelgeleme Modülü

Bu modül, ERP sistemindeki verilere dayanarak işlerin birbirleriyle çakışmamasını sağlar. Kapasite planlaması, mevcut üretim kapasitesini analiz eder ve üretim sürelerini dikkate alarak işleri planlar. Böylece, birden fazla işin aynı kaynakta çakışması önlenir. Üretim çizelgeleme, kapasite planlaması sonuçlarına göre yeni üretim tarihlerini belirler ve işleri optimize eder.


4. ERP ile Tedarik Zinciri Yönetiminin Kazanımları

  • Daha iyi tedarik zinciri görünürlüğü ve izlenebilirlik

  • Stok maliyetlerinde azalma ve verimlilikte artış

  • Müşteri taleplerine daha hızlı ve doğru cevaplar

  • İşbirliği ve iletişimde iyileşme

  • Kaynakların verimli kullanımı ve atıl kapasitenin azaltılması


Sonuç: ERP ile tedarik zinciri yönetimi arasındaki bu kritik bağlantı, işletmelere rekabet avantajı sağlar. ERP sistemi, satış verilerinden MRP'ye ve kapasite planlamasına kadar tedarik zinciri süreçlerini entegre ederek işletmelerin daha verimli ve esnek bir şekilde çalışmasını sağlar. Kapasite planlaması ve üretim çizelgeleme modülleri ise işletmelerin üretim süreçlerini optimize ederek, doğru tarihlerle üretimi gerçekleştirmesine yardımcı olur. Bu nedenle, işletmelerin ERP sistemlerini tedarik zinciri yönetimi stratejilerinin temeli olarak görmesi hayati öneme sahiptir.

bottom of page