top of page

Haberler

ERP ile İnsan Kaynakları Yönetim Süreci

Yazar:

Burak Hatipoğlu

ERP yazılımı, İK süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Sicil kartları oluşturma, işe giriş, işten çıkış, maaş hesaplamaları gibi süreçleri otomatikleştirir ve hataları minimize eder. Ayrıca, personel bilgilerinin merkezi bir veritabanında tutulması, raporlama ve analiz imkanlarını artırarak daha stratejik İK kararları alınmasına olanak sağlar.

İnsan Kaynakları (İK) süreçlerinin yönetimi, her işletme için kritik bir öneme sahiptir. Bu süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi, çalışan verilerinin doğru ve güncel olması, hızlı işlemler ve raporlama imkanları sunması, şirketin başarısı için önemlidir. İşte ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımının İK süreçlerinde sağladığı faydalar:

1. Veri Merkezli İK Yönetimi: ERP yazılımı, sicil kartları oluşturma, referans alma, işe giriş, işten çıkış, tesis değiştirme, iptal işlemleri gibi İK süreçlerinin veri merkezli olarak yönetilmesini sağlar. Adres ve iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, organizasyon şeması gibi önemli veriler tek bir merkezde toplanır ve güncel tutulur.

2. Entegre Finansal İşlemler: ERP, tatiller, sosyal güvenlik, temel ücret ve finans, ek ödemeler, ek kesintiler ve icra kesintileri gibi finansal süreçlerin İK süreçleriyle entegrasyonunu sağlar. Bu sayede maaş hesaplamaları, vergi kesintileri ve ödemeleri gibi işlemler daha doğru, hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilir.

3. Kapsamlı Personel Bilgileri: ERP yazılımı, medeni durum, engellik durumu, özel durum, aile bilgileri, eğitim durumu, yabancı diller, nitelikler gibi detaylı personel bilgilerini saklar. Bu bilgiler, işe alım sürecinde daha iyi personel seçimi yapılmasını sağlar ve yetenek yönetimi süreçlerini destekler.

4. İş Analizi ve Performans Yönetimi: ERP, iş tanımları, gelişim planları ve yetkinlik yönetimi gibi süreçleri kapsar. İş analizi ve iş tanımları sayesinde, işletme içindeki roller ve sorumluluklar daha net bir şekilde belirlenir. Ayrıca, çalışanların performans değerlendirmeleri, hedeflerin belirlenmesi ve geri bildirimlerin sağlanması gibi süreçler de ERP yazılımı üzerinden yönetilebilir.

5. Raporlama ve Analiz Yetenekleri: ERP, İK süreçleriyle ilgili detaylı raporlama ve analiz yetenekleri sunar. Personel analizleri raporları, bordro yönetimi süreci, yasal raporlar gibi raporlar, yöneticilere geniş bir perspektif sunar ve karar verme süreçlerini destekler.

6. Self-Servis İK: ERP yazılımının self-servis İK özelliği, çalışanların kendi İK bilgilerini güncelleme, izin talepleri, avans talepleri gibi süreçleri yönetme imkanı sunar. Bu, İK departmanının iş yükünü azaltırken, çalışanların İK süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmesini sağlar.

ERP yazılımı, İK süreçlerini merkezi bir şekilde yöneterek verimlilik, doğruluk ve maliyet tasarrufu sağlar. İşletmeler, bu yazılımı kullanarak İK yönetimini kolaylaştırır ve İK süreçlerini daha etkin bir şekilde optimize eder.

bottom of page