top of page

Muhasebe-Finans Süreçleri

Hesap planı.

Entegrasyon ve entegrasyonsuz oluşan muhasebe fişleri.

Muavin, mizan rapoları.

Çek,senet,akreditif,teminat mektubu işlemleri ve takibi.

Borç alacak eşleştirme (FIFO veya birebir).

Kur farkı, kur değerleme işlemleri.

Tahsilat ve ödeme listeleri.
Ortalama vade raporu.

Riskli cari hesaplar ve uyarı mektuplarının tanımlanması.

Ters bakiyeli cariler.

Yaşlandırma raporu.

Vade farkı raporu.

Reeskont raporu.

Cari mutabakat otomasyon süreçleri.

Banka işlemlerinin otomasyonu ve entegrasyonu.

Dönem sonu işlemleri.

Mali tablolar.

Masraf yönetimi.

Finansal hatırlatıcı.

Banka kredileri, leasing ve sigorta poliçesi işlemleri.

Forward süreci.

Nakit akış ve altyapı süreci.

Finansal rasyolar.

Beyannameler.

Edefter süreci.

Sabit kıymetler yönetimi (demirbaş, amortisman süreçleri).

İlgili Haberler

bottom of page