top of page

İnsan Kaynakları Yönetim Süreci

Sicil kartları oluşturma, referans alma, işe giriş, işten çıkış, tesis değiştirme, iptal işlemleri.

Adres ve iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, organizasyon şeması.

Tatiller, sosyal güvenlik, temel ücret ve finans, ek ödemeler, ek kesintiler ve icra kesintileri süreçleri.

Yıllık gelir vergisi matrahı, özel sigortalar, izin grupları.

Medeni durum, engellik durumu, özel durum, aile bilgileri, eğitim durumu, yabancı diller, nitelikler.

İş deneyimi, ödül ve cezalar, sağlık kontrolleri, zimmet.

Özel günler, şirket içi yakınların takibi.

İş tanımları, gelişim, yetkinlikler.

İşe girişte gerekli evrak takibi.

Otomatik bes işlemleri.

Ücret değişikliği hesaplamaları, AGİ.

Kıdem ve ihbar tazminatları süreçleri.

Vardiya planı.

Personel analizleri raporları, idari işler.

Organizasyon, şeması oluşturma ve iş tanımları.

Bordro yönetimi süreci, izinler.

Avanslar, taksitli borçlar.

Banka ve nakit ödeme listesi.
Yasal raporlar.

Kullanıcı tanımlı raporlar.

Self servis İK.

İlgili Haberler

bottom of page