top of page

Back End Yazılım Geliştirme

.Net Core , Asp.Net Core API, Windows Serviceuygulama geliştirme.

MsSQL, MySQL, PostgreSQL uygulamalarında SQL ile Crud işlemlerive Fonksiyonel Programlama.

Multi Thread (TPL) Programlama, Queue Uygulamaları, SignalRWeb Socket, Tcp Server uygulamaları.

OOP, ORM ve Design Patterns.

İlgili Haberler

bottom of page